Tænk marketing og kommunikation på en ny måde

Tænk marketing og kommunikation på en ny måde

External Marketings koncept er en ny måde at arbejde med marketing og kommunikation på. Som en ekstern marketing- og kommunikationsafdeling løser de nemlig opgaver på outsourcing basis. Som alternativ eller supplement til interne marketingfolk. For External Marketings medarbejderne giver jobbet stor afveksling i hverdagen og rig mulighed for personlig og faglig udvikling. 

”Vi ved aldrig helt, hvilken branche vi skal arbejde i, når vi møder om morgenen, og vi skifter branche og målgrupper flere gange om dagen,” fortæller marketingkoordinator Christina med et smil. Kollegaen Trine nikker bekræftende. De arbejder begge med marketing og kommunikation hos External Marketing. Virksomhedens kunder har valgt strategisk outsourcing af deres kommunikation og markedsføring. ”Vi har kunder inden for fx byggeri, flytning, skadesservice, software udvikling, rekruttering og sikring. Både i Danmark og udlandet. Vores opgaver er meget varierende. Det er rigtig sjovt og meget motiverende,” siger Christina.

Outsourcing til ekstern marketing- og kommunikationsafdeling

External Marketings koncept er skabt til ansvarlige inden for salg og marketing. Konceptet tilbyder som noget helt nyt et alternativ til en fastansættelse eller et vikariat. Kunderne får ressourcemæssig fleksibilitet, hvilket er ekstra vigtigt i krisetider. Derudover har de adgang til en komplet afdeling med forskellige spidskompetencer. En virksomhed kan på den måde få gennemført opgaver uden at fastansætte eller bruge vikarer. ”Vi fungerer som kundernes eksterne marketing- og kommunikationsafdeling. Vi plejer at sige, at vi har skabt en ny art af marketing- og kommunikationssamarbejde, nemlig outsourcing ansættelse,” forklarer Trine.

Samarbejdsformen giver en motiverende hverdag

Christina uddyber: ”Det er meget sjældent, at vi løser enkeltopgaver. Som regel har vi et fast samarbejde over længere tid. Vi sætter os grundigt ind i kundernes målsætninger, produkter, kultur osv. og holder løbende status- og planlægningsmøder med dem. Vi færdes på egen hånd på både direktionsniveau og i marken. Det er næsten ligesom at være fastansat i en intern kommunikations- eller marketingafdeling, men bare i mange forskellige virksomheder. Jeg kan rigtig godt lide at have bred kundekontakt kombineret med et fast kundesamarbejde.”

Ny viden til gavn for både medarbejdere og kunder

Hverdagen byder på et mix af strategisk og operationelt arbejde, større projekter og små opgaver samt kreative processer og administrative rutiner. Ud over en fast medarbejderstab har External Marketing en række freelancere med fagspecialer. Både for de faste og timebaserede medarbejdere er det vigtigt hele tiden at tilegne sig ny viden for at kunne rådgive bedst muligt. "Selv efter mange år føler jeg mig konstant udfordret. På den gode og udviklende måde. Jeg skal være knivskarp på tekstsiden for at understøtte kundernes strategi og det overordnede outsourcing koncept. Det er spændende at være med til at levere mere end kunderne forventer. Og her snakker vi ikke om tekstlinjer, men Return on Investment,” fortæller Jesper, freelance journalist med fast tilknytning til External Marketing.


Virksomhedsfordele ved at outsource marketing og kommunikation

  • Sparer etablerings- eller udvidelsesomkostninger
  • Faste omkostninger holdes nede - betaling på timebasis
  • Behøver ikke rekruttere og minimal risiko for fejlansættelse
  • Adgang til spidskompetencer og stærkt netværk
  • Et fleksibelt personaleberedskab til assistance efter behov
  • Motiverede medarbejdere der tager initiativer og ansvar
  • Positiv indvirkning på den øvrige organisation
  • Sparer tid på ledelse og penge på videreuddannelse
  • Løbende sparring, inspiration og impulser
  • Et fast samarbejde som letter igangsætning og koordinering

Få mere information hos partner Camilla Frommelt på 23 24 45 60 eller cf@externalmarketing.com.


->Gå til MARKETING:NYT EFTERÅR 2010